dimarts, 17 de març de 2020

FEINA DE LLENGÜES

Bon dia,

Seguim amb les tasques que ens toquen avui.

Llengua catalana: 
Fitxa 9 ortografia. Totes les activitats (1, 2, 3, 4 i 5).

Lengua castellana:
Ficha 6 vocabulario