dilluns, 18 de maig de 2020

18 DE MAIG

Bon dia, campiones i campions!!!

Heu aprofitat el cap de setmana? Heu pogut passejar, fer una mica d'esport, estar amb la família, veure els amics...?

Idò, és dilluns i ens toca organitzar la feina d'aquesta setmana. Preparats? Ànim!

Avui farem...
Llengua catalana
Tornar a veure la presentació sobre el subjecte i el predicat.
Acabar el document compartit. Activitats 7, 8, 9 i 10.
Jo ja el corregiré i avaluaré.

Lengua castellana
Documento de análisis morfológico. Lo tenéis como tarea en el classroom.


Recuperacions de Català i de Castellà:

Els alumnes que fan la recuperació de Llengua Catalana tenen fins a dia 22 de maig per a poder entregar el treball de recuperació.

Los alumnos que hacen la recuperación de Lengua Castellana tienen hasta el 29 de mayo para poder entregar el trabajo de recuperación. 

Que passeu una bona setmana!!!