dilluns, 18 de maig de 2020

English homework (18th - 22nd May)

Hello!!
How was the weekend?

Here are the exercises for this week:

- SB p. 100; act. 1-2-3
- WB p. 100; act. 1
- WB p. 101; act. 2-3
- PRACTICE BOOK p. 52-53  (IMPORTANT: m'heu d'enviar les activitats d'aquestes dues pàgines per jo corregir-les).

Have a nice week!