dilluns, 25 de maig de 2020

English homework (27th-31st May)

Hello everybody!!
Let's start a new week!

Here is the homework:

- SB p. 106; act. 1-2
- WB p. 106; act. 1-2
- SB p. 107; act. 1-2
- WB p. 107; act. 1-2-3-4 (IMPORTANT: m'heu d'enviar les activitats d'aquesta pàgina per jo corregir-les).

Have a great week!