dilluns, 11 de maig de 2020

MATEMÀTIQUES (de l'11 al 15 de maig)

Hola campions!!!

Tornam a començar la tasca.

MATEMÀTIQUES

Llibre de matemàtiques del 3r trimestre.

- Pàg. 182: activitats 1,7,9 i 10.
- Pàg. 183: activitat 12

TASQUES QUE S’HAN D’ENTREGAR: activitat 9 de la pàgina 182 i activitat 12 (1r punt) de la pàgina 183.


ÀNIMS!