diumenge, 24 de maig de 2020

MATEMÀTIQUES (DEL 25 AL 29 DE MAIG)

 Holaaaaa! Com estau?

Aquesta és la tasca de matemàtiques d'aquesta setmana:
Veure a youtube:

- Los Triángulos
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc

- Los Ángulos
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM

- Los triángulos para niños - Equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo
https://www.youtube.com/watch?v=MextPb4-wsA

- Figuras planas: clasificación de cuadriláteros
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4

Llibre de matemàtiques del 3r trimestre de 5è:

- Pàgina 208 activitats 1 i 2.
- Pàgina 209 activitat 4.
- Pàgina 210 activitats 1 i 2.
- Pàgina  211 activitat 4
- Pàgina 218 activitats 5 i 7.
 ENTREGAR les activitats de la pàg. 218.